Alert! Zostały ostatnie dni na wybór formy opodatkowania w roku 2023!

Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego na decyzję dotyczącą formy rozliczeń z fiskusem w 2023 roku, z którą wiąże się wysokość płaconej składki zdrowotnej.

 

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej z poprzedniego roku, a także Ci, którzy pierwszy przychód osiągnęli w styczniu 2023 roku, mają czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania swojej firmy w bieżącym roku. Obowiązek ten wynika z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, na mocy którego podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można złożyć albo we właściwym urzędzie skarbowym, albo za pośrednictwem CEIDG (wystarczy aktualizacja na formularzu CEIDG-1). Ponadto, także do 20 lutego, przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za styczeń, w której wskazują formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

 

WAŻNE! Jeżeli podatnik chce kontynuować prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym.

Brak wyboru formy opodatkowania automatycznie powoduje przyjęcie jako formy rozliczeń skali podatkowej, która jest w Polsce podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Co do zasady, zmiana formy opodatkowania jest możliwa rokrocznie, w terminie do 20 lutego (o ile podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu) lub do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód. Można jej dokonać albo poprzez rezygnację z aktualnej formy opodatkowania, albo poprzez wybranie nowej formy opodatkowania.

 
Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania w 2023 roku?

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do wyboru są: skala podatkowa, ryczałt lub tzw. podatek liniowy. Właściwa decyzja może zaoszczędzić tysiące złotych. Wybór nie zawsze jest oczywisty – rewolucja podatkowa w postaci tzw. Polskiego Ładu wprowadziła tak wiele zmian, że trzeba przeanalizować szereg kwestii:

  • skalkulować wysokość stawki podatkowej zależnie od rodzaju prowadzonej działalności i prognozowanych przychodów oraz kosztów,
  • policzyć składkę zdrowotną
  • oraz oszacować możliwość uzyskania zwolnień podatkowych.

Wciąż możliwa wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok!

Ze względu na nowelizację tzw. Polskiego Ładu z lipca ubiegłego roku i obniżenie stawki podatkowej w pierwszym progu skali – z 17% do 12% – podatnicy mogą zmienić formę rozliczeń także za 2022 rok. Możliwa jest zmiana albo z ryczałtu albo z PIT liniowego na skalę podatkową. Będzie obowiązywała wobec dochodu z całego roku, ale tylko do kwoty 120 tys. zł (powyżej tej wartości podatek wyniesie 32%).

Żeby zmienić ryczałt lub „liniówkę” na skalę podatkową trzeba się rozliczyć za ubiegły rok na formularzu PIT-36 w terminie do 2 maja br. Jeżeli podatnik wcześniej dokona rozliczenia na formularzu PIT-36L (przewidzianym dla podatku liniowego) lub PIT-28 (dla ryczałtu), nie będzie miał już możliwości zmiany formy opodatkowania za rok 2022.

 

 UWAGA! Decyzja dotycząca zmiany formy opodatkowania za rok 2022 nie jest wiążąca wobec 2023 roku. O wyborze formy opodatkowania na 2023 rok podatnik powinien odrębnie poinformować organy skarbowe.

Zalecamy konsultacje z >> doradcami podatkowymi Grant Thornton << 

O tym >> na co uważać przy zmianie formy opodatkowania << pisaliśmy także TUTAJ.

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj