Alert! Od dziś obowiązują nowe stawki oprocentowania od zaległości podatkowych i od składek ZUS!

Spadły odsetki od zaległości podatkowych oraz od składek ZUS. Ile wynoszą od 7 września 2023 roku, po obniżce stóp procentowych NBP?

 

Wskutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 września br., od 7 września 2023 r. obniżeniu uległy wszystkie stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc. Stopa lombardowa NBP została obniżona do 6,50%. Wskutek tych zmian stawka oprocentowania odsetek od zaległości podatkowych – powiązana z wysokością stopy lombardowej – spadła do 15%, tak samo jak stawka odsetek od nieuregulowanych terminowo składek na ZUS.

 

 Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które miało miejsce 5-6 września 2023 r., podjęto decyzję o obniżce wszystkich stóp procentowych NBP, co zaowocowało następującymi poziomami stóp: stopa referencyjna – 6,00% rocznie, stopa lombardowa – 6,50%, stopa depozytowa – 5,50%, a stopa redyskontowa oraz dyskontowa weksli to odpowiednio 6,05% i 6,10%.

 

Odsetki od zaległości podatkowych od 7 września 2023 r.

Znaczenie stopy lombardowej nie ogranicza się tylko do określenia oprocentowania kredytu refinansowego. Wpływa ona także m.in. na odsetki od zaległości podatkowych. W świetle zmienionej stopy lombardowej, stawki odsetek od zaległości podatkowych prezentują się obecnie następująco:

  • 15,00% w skali roku – podstawowa stawka za zwłokę,
  • 7,50% – to obniżona stawka odsetek oraz stawka opłaty prolongacyjnej,
  • 22,50%podwyższona stawka za zwłokę.

 

Odsetki od składek ZUS od 7 września 2023 r.

Jeśli chodzi o odsetki od składek ZUS, ich stawka również spadła i wynosi od 7 września 2023 r. także 15% w skali roku (tak jak od zaległości podatkowych). Co ważne, odsetki te nie są naliczane, jeśli ich suma jest niższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3600 zł, co przekłada się na graniczną (minimalną) kwotę naliczania odsetek od zaległości składkowych dopiero powyżej kwoty 36,00 zł.

 

 Powyższe stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz od składek ZUS zostaną jeszcze potwierdzone w oficjalnym obwieszczeniu Ministra Finansów. Niemniej jednak, nowe stawki mają zastosowanie już od 7 września 2023 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj