Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT z deklaracją w związku z obowiązkowym KSeF!

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług!

 

Wystartowały konsultacje nowelizacji rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Uwagi do projektu można przesyłać do 14 listopada br. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl. Zmiany mają na celu dostosowane JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 lipca 2024 roku.

 

>> Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług << 

 

Jakie są główne założenia nowelizacji rozporządzenia ws. danych w deklaracjach i ewidencji VAT?

Główne założenia ww. projektu są następujące:

  • dostosowanie do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczanie faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do tego systemu.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „W pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF wprowadzone w JPK_VAT funkcjonalności umożliwią automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT zwiększając dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników” .

Czy zbliżamy się zatem do kolejnej rewolucji, tym razem w zakresie automatyzacji składania JPK_VAT z deklaracją?

 

Jakie dalsze zmiany zapowiedział resort finansów?

W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów ma przedstawić do uzgodnień także schemę JPK_VAT z deklaracją uwzględniającą proponowane zmiany (materiał zostanie opublikowany na stronie resortu). Resort planuje ponadto rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje prawne zawarte już w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT z deklaracją.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

oprac. za: MF

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj