Alert! Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości - wielonarodowe przedsiębiorstwa mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Od dziś obowiązują znowelizowane przepisy UoR, wprowadzające przede wszystkim nowe obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Na czym dokładnie one polegają i co jeszcze się zmieniło w ustawie o rachunkowości?

 

Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, opublikowana 23 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 619 – jest to Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ta ważna zmiana legislacyjna wprowadza przede wszystkim szereg nowych obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorstw wielonarodowych – pisaliśmy o tym szczegółowo >> TUTAJ << (zmiany te dotyczą ustawy o rachunkowości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym a także ustawy o biegłych rewidentach).

 

Wspomniana nowelizacja wprowadziła również inne zmiany, tj.:

  • rozszerzenie katalogu sprawozdań (art. 4a ust. 1), w przypadku których kierownik jednostki i członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, są zobowiązani zapewnić spełnienie wymogów UoR, o sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
  • zmiany porządkujące, polegające na zmianie wyrazu („lub” na ”oraz”) jako niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej (dot. art. 77 i 78 ust. 1);
  • zmianę techniczną w załączniku nr 6 do ustawy (Informacja dodatkowa: pkt. 7), która dostosowuje brzmienie do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazywać część organizacjom pożytku publicznego (z 1% na 1,5%).

 

 Powyższe zmiany weszły w życie 8 maja br., za wyjątkiem części przepisów dotyczących sprawozdań, które wejdą w życie 22 czerwca 2025 roku.

 

Zapytaj o ofertę na obsługę w zakresie >> Sprawozdawczość i Tax Compliance << ekspertów Grant Thornton.

 

oprac.: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj