Nie podałeś KRS-u na stronie firmowej? Licz się z grzywną!

  Papier firmowy i firmowa strona internetowa oprócz treści, które spółka prawa handlowego (spółka z o.o., S.A. i S.K.A.) chce umieścić, musi obowiązkowo zawierać informacje narzucone przez art. 127, 206 oraz 374 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowe informacje to: nazwa spółki, siedziba/adres firmy, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki […]

Czytaj więcej