Kary umowne i wypłacone odszkodowanie to nie zawsze koszty podatkowe

Zasadniczo kary umowne i odszkodowania, wypłacane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła. W tej kwestii przepisy są dość restrykcyjne. Zgodnie z ogólną definicją kosztu podatkowego z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „kosztami uzyskania […]

Czytaj więcej

Ostatnie dni na złożenie oświadczenia w KRS o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Z dniem 30 czerwca 2016 roku upływa termin złożenia w sądzie rejonowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie za rok 2015 o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez podmioty gospodarcze, które wybrały prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości przewiduje, że spółki jawne osób […]

Czytaj więcej

Jak interpretować wyniki wypracowane przez spółkę?

Sprawozdanie finansowe dostarcza nam szeregu istotnych i ważnych informacji o bieżącej kondycji spółki. Umiejętne zrozumienie przedstawionych informacji zebranych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych może dać nam odpowiedź, jakie trendy panują w spółce oraz jakie zagrożenia mogą czekać analizowany podmiot w kolejnych okresach. Szczególnie jest to istotne w przypadku, gdy spółka […]

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny – nowe narzędzie w rękach kontrolerów skarbowych

Organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. mogą zażądać danych z plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Początkowo wymóg będzie dotyczył firm dużych, zatrudniających przynajmniej 250 osób lub z obrotami od 50 mln EUR wzwyż / całkowitym bilansem rocznym przekraczającym 43 mln EUR. Dla pozostałych podatników – małych i średnich przedsiębiorców, wprowadzono 2-letni okres przejściowy. Urzędnicy […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorco, nie zapomnij zgłosić do urzędu skarbowego rachunku bankowego!

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy, który jednocześnie umożliwia przedsiębiorcy sprawne ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji finansowych. Przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować urząd skarbowy o zamknięciu i otwarciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wynika to z art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów. Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się […]

Czytaj więcej

Bilet a paragon – możliwość odliczenia podatku VAT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ponosi szereg wydatków z nią związanych. Ogólnie nie ma przeszkód, aby wydatki ponoszone w związku z jej wykonywaniem stanowiły koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy oraz mogłyby być podstawą do odliczenia VAT-u, jednakże muszą one spełniać określone prawem wymagania. Przede wszystkim wszystkie wydatki muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również […]

Czytaj więcej

Jak zaksięgować zakup bombki? – czyli księgowy przygotowany na Święta!

  Święta tuż tuż… Im bliżej Świąt, tym bardziej odczuwalny jest świąteczny nastrój, który potęgują wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne: choinki, bombki, stroiki, lampki, bałwanki, girlandy itp. Przyozdobione ulice zachęcają do spacerów, udekorowane parki – do odwiedzin, a kolorowe wystawy sklepowe – do zakupów.   Świąteczne dekoracje w  firmach mają na celu korzystnie wpływać na ich […]

Czytaj więcej

Przesłanki utraty wartości składników majątku

Wiele niespodziewanych wydarzeń lub zmian warunków używania aktywów może spowodować, iż kontrolowany przez przedsiębiorstwo składnik majątku nie przyniesie prognozowanych wcześniej korzyści ekonomicznych. Jako, że sprawozdanie finansowe, a zwłaszcza bilans, powinno odzwierciedlać potencjał ekonomiczny podmiotu, wartość aktywów, w stosunku do których nastąpiła utrata wartości, musi zostać skorygowana. Przesłanki, które sygnalizują ewentualną utratę wartości składników majątku, można […]

Czytaj więcej