Tarcza 4.0 – przypominamy kluczowe wydłużone terminy!

Mocą Tarczy Antykryzysowej 4.0 zostały wydłużone terminy dotyczące m.in. dokumentacji cen transferowych i TPR, podatku od nieruchomości oraz niektórych rocznych sprawozdań. Niektóre upływają już wkrótce! O czym należy pamiętać?

 

W związku z pandemią koronawirusa Tarcza Antykryzysowa zwana Tarczą 4.0 pozwoliła na wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla podatników. Pośród najważniejszych zmian znalazły się przytoczone poniżej.

 

Wydłużone terminy dotyczące dokumentacji cen transferowych i TPR

Na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnicy mają czas:

  • do 31 grudnia 2020 roku – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca br. do 30 września br.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony j/w) upływa w okresie od 1 października br. do 31 stycznia 2021 roku;
  • na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej;
  • do końca 3. miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wydłużone terminy dotyczące podatku od nieruchomości

Rada Gminy, w drodze uchwały, może przyznać przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości – przypadających do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku – maksymalnie do 30 września br. Na płatności zostały zatem już niespełna dwa tygodnie!

 

Wydłużone terminy dotyczące niektórych sprawozdań

Tarcza 4.0 wprowadziła wydłużenie terminów następujących sprawozdań:

  • terminu zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu – do 30 września 2020 roku;
  • wydłużenie terminu złożenia sprawozdania do KRS – maksymalnie do 15 października 2020 roku;
  • wydłużenie terminu przekazania do szefa KAS sprawozdania podatników CIT, niewpisanych do KRS – wymaganym terminem jest 10 października 2020 roku.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

 

Zobacz także

Skomentuj