Alert! 10 zmian w podatkach CIT, PIT i ryczałcie od 2021 roku przesądzonych!

Prezydent podpisał ustawę nakładającą m.in. CIT na spółki komandytowe, ale i szereg innych zmian podatkowych. Poniżej lista 10 kluczowych obszarów zmian – głównie w CIT, PIT, ryczałcie i cenach transferowych.

 

Kancelaria Prezydenta poinformowała w minioną sobotę, że Prezydent podpisał trzy ustawy – w tym ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Co na mocy przepisów podpisanych w miniony weekend przez Prezydenta oraz niezwłocznie opublikowanych zmieni się w podatkach w najbliższym czasie? 

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

10 zmian podatkowych – gł. w CIT, PIT, ryczałcie i cenach transferowych

  1. Objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych – 10 kluczowych wniosków z analizy przepisów n/t podatku CIT dla spółek komandytowych tutaj >> (klik).
  2. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  3. Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, modyfikację wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zwiększenie limitu przychodów decydującego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – z 250 tys. euro do 2 mln eurowięcej na temat zmian w ryczałcie pisaliśmy ostatnio tutaj >> (klik).
  4. Wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek – ostatnio o opodatkowaniu sprzedaży udziałów spółek nieruchomościowych pisaliśmy tutaj >> (klik).
  5. Ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zło ograniczeniu ulgi abolicyjnej pisaliśmy tutaj >> (klik).
  6. Modyfikację zasad szacowania wartości transakcji.
  7. Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  8. Rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze.
  9. Przedłużenie okresu obowiązywania preferencji podatkowych, które zostały wprowadzone do systemu prawnego w związku z epidemią COVID-19.
  10. Określenie szczegółowych zasad przekazywania 1% podatku należnego, które znajdą zastosowanie jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii.

 

Powyższe zmiany w podatkach sygnalizowaliśmy we wstępnym etapie legislacyjnym na początku września, kiedy projekt autorstwa resortu finansów ujrzał światło dzienne – tutaj >> (klik).

 

oprac. HZK za Kancelaria Prezydenta

Zobacz także

Skomentuj