SLIM VAT 3 - czy to koniec z obowiązkiem wystawiania faktury zaliczkowej?

SLIM VAT 3 sprawi, że sprzedawca nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej, gdy zaliczka i dostawa towaru/wykonanie usługi nastąpią w tym samym miesiącu. Ale za to nabywca będzie musiał czekać z odliczeniem podatku, aż otrzyma fakturę końcową.

 

1 stycznia 2023 r. ma wejść w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule >> „SLIM VAT 3 – co zakłada rządowy projekt ustawy?” <<. Jednym z założeń projektu planowanej nowelizacji ustawy o VAT jest uproszczenie dotyczące dokumentacji sprzedaży, w tym faktur zaliczkowych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenie się jedynie do wystawienia faktury rozliczeniowej, która uwzględni całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki bądź zaliczek), w sytuacji kiedy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki oraz dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym.

 

Kiedy wystawienie faktury następuje po transakcji?

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przez niego całości albo części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy zapłata dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • czynności takich jak m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia i innych usług z wyjątkiem usług stanowiących import usług,
  • dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności (dostawa dokonywana na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Co zmieni SLIM VAT 3 w zakresie faktur zaliczkowych?

Pakiet SLIM VAT 3 zakłada dodanie nowych ustępów 1a i 1b do art. 106b ustawy o VAT. Ustęp 1a ma pozwolić sprzedawcom na niewystawianie faktur zaliczkowych w określonych przypadkach. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy sprzedawca otrzyma zaliczkę od nabywcy i w tym samym miesiącu dokona dostawy towarów lub wykona usługę, to będzie miał możliwość:

  • wystawić dwie faktury, zaliczkową i końcową, albo
  • wystawić jedynie fakturę końcową.

W przypadku, kiedy sprzedawca otrzyma zaliczkę w jednym miesiącu, a dokona dostawy lub wykona usługę w innym, to – tak jak obecnie – będzie musiał wystawić fakturę zaliczkową i końcową.

Co istotne, zmiana ma dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy termin wystawienia faktury jest określany na zasadach ogólnych, czyli podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po otrzymaniu zaliczki (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Nic się nie zmieni, w przypadku szczególnych terminów wystawiania faktur przewidzianych ustawą o VAT (art. 106i i ust. 3-8). Będzie to wynikać z nowego ust. 1b w art. 106b ustawy o VAT.

 

Co się zmieni dla nabywców po wejściu SLIM VAT 3?

Powyższa, proponowana zmiana przepisów, będzie miała konsekwencje również dla nabywców. Obecnie kupujący ma prawo odliczyć kwotę VAT naliczonego przypadającą na zapłaconą przez niego zaliczkę. Po wejściu w życie SLIM VAT 3, jeżeli sprzedawca nie wystawi faktury zaliczkowej, to nabywca będzie miał prawo do odliczenia VAT dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej. Może to być niekorzystane zwłaszcza dla kupujących rozliczających się z VAT kwartalnie. 

 

Podsumowując, można stwierdzić, że zmiany w SLIM VAT 3 dotyczące faktur zaliczkowych są korzystne dla sprzedawców, natomiast mniej dla nabywców. Sprzedawca nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej, w sytuacji kiedy zaliczka i dostawa towaru lub wykonanie usługi nastąpią w tym samym miesiącu. Ale za to nabywca będzie musiał czekać z odliczeniem podatku, aż otrzyma fakturę końcową.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj