Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia kosztu kary umownej do kosztów uzyskania przychodu. Co stwierdził?

 

Podatnik zgłosił się do KIS z wątpliwościami na temat tego, czy ponoszone przez niego wydatki na kary umowne względem kontrahenta, stanowią dochód w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek po jego stronie. Dyrektor KIS uznał (w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2-1.4011.288.2023.1.HJ), że w danej sytuacji, jeżeli zapłata kary umownej ma związek z osiąganymi przez podatnika przychodami z działalności gospodarczej, wówczas można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

 

Czego dokładnie dotyczyła sprawa producenta wyrobów drewnianych?

Przedsiębiorca wnioskujący o interpretację indywidualną do KIS znajdował się w następującej sytuacji biznesowej:

  • nie odebrał wylicytowanego wcześniej drewna i w związku z tym naliczono mu kary umowne;
  • uznał, że może odliczyć te kary od przychodu, bo jest to koszt „poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” i że tego rodzaju kary umowne nie są wymienione wprost w art. 23 ustawy o PIT;
  • chciał zagwarantować sobie dalszą produkcję, czyli uzyskiwać przychody, a tym samym zapewnić sobie płynność finansową;
  • drewna nie odebrał z przyczyn od niego niezależnych (pożar suszarni i trudności z uruchomieniem nowej w związku z wojną na Ukrainie) oraz brak miejsca do składowania;
  • dodatkowo wskutek wzrostu cen drewna na rynku oraz pojawienia się możliwości zakupu ze znacznie tańszych źródeł, odbiór drewna od nadleśnictwa byłby nieopłacalny i ekonomicznie nieuzasadniony.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego? >> Skontaktuj się z zespołem doradców podatkowych Grant Thornton << 

 

Co stwierdził Dyrektor KIS w sprawie możliwości zaliczenia kary umownej do kosztów podatkowych?

Dyrektor KIS uwzględnił argumentację podatnika i potwierdził, że:

  • w opisanych okolicznościach zapłacone kary umowne są kosztem uzyskania przychodu, gdyż decyzja dotycząca poniesienia wydatku w postaci kary umownej jest racjonalna i gospodarczo uzasadniona, a podjęta została w związku z negatywną zmianą okoliczności pierwotnie zakładanych;
  • zmiana ta wymusiła konieczność podjęcia działań zmierzających już nie do osiągnięcia przychodów, ale do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów;
  • przeprowadzona analiza pokazała, że suma potencjalnych kar umownych do zapłacenia i koszt nabycia surowca od innych dostawców były mniejsze, niż cena za odbiór przygotowanego drewna od nadleśnictwa, a zatem kary umowne mają związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przychodami z prowadzonej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego? >> Skontaktuj się z zespołem doradców podatkowych Grant Thornton << 

Specjalista ds. księgowości, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj