Okulary w działalności gospodarczej a koszty podatkowe (KUP i VAT)

Czy zakup okularów wykorzystywanych wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej może stanowić koszt uzyskania przychodów? Co w sytuacji zakupu samych soczewek? Czy od tych wydatków można jednocześnie odliczyć podatek VAT? W jakiej sytuacji zaliczenie do KUP jest możliwe?

 

Urzędy skarbowe od lat stoją na stanowisku, że zakup okularów korekcyjnych nie stanowi dla podatnika kosztu uzyskania przychodów (tzw. KUP). Mimo braku wyłączenia takiego wydatku w art. 23 ustawy PDOF, jest on uznawany za poniesiony na cele osobiste. Bez znaczenia pozostaje fakt, że w zawodzie informatyka, prawnika czy doradcy podatkowego, a nawet dentysty, okulary bywają niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca nie zaliczy okularów do KUP

Zasadniczo linia orzecznictwa jest spójna w zakresie kwalifikowania wydatku za zakup okularów czy szkieł korekcyjnych, jako poniesionego na cele osobiste. Choć na pozór mogłoby się wydawać, że bez dobrze funkcjonującego wzroku nie można prowadzić działalności gospodarczej w znakomitej większości zawodów, to wydatek tego typu – zdaniem fiskusa – nie przyczynia się do zachowania ani zwiększenia przychodów podatnika. Nie zmienia tego fakt wykorzystywania okularów wyłącznie w czasie pracy. Zdaniem organów skarbowych okulary służą ochronie zdrowia i w związku z tym nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, a wydatek ten zostałby poniesiony niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 UWAGA! Wyjątek stanowią nietłukące, ochronne okulary spełniające wymogi BHP wyposażone jednocześnie w soczewki korekcyjne, niezbędne w trakcie pracy na wysokości oraz czynnościach związanych z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD) dotycząca przedsiębiorcy zajmującego się usługowo instalacją paneli fotowoltaicznych.

 

Zakup okularów korekcyjnych a VAT

Analogicznie, jak w przypadku kosztów uzyskania przychodów, wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych, należy rozpatrywać przy ocenie prawa do odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o wartość podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT dokumentującej zakup okularów korekcyjnych lub soczewek, ponieważ wydatek ten nie jest uznawany za poniesiony w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

 

 W przypadku wątpliwości czy koszt poniesiony na zakup okularów lub soczewek korekcyjnych może obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym warto wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie lub skonsultować się z doradcą podatkowym. Jak widać na przykładzie ww. interpretacji, w niektórych przypadkach zaliczenie wydatku do KUP może okazać się zdaniem organów skarbowych zasadne.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego? >> Skontaktuj się z zespołem doradców podatkowych Grant Thornton << 

 

oprac. za: prawo.pl

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj