Zmiany zasad obrotu bezgotówkowego od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wszelkie rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, gdzie stroną transakcji z której płatność wynika, jest inny przedsiębiorca, a wartość transakcji przekracza 15 000 zł, muszą następować poprzez rachunek bankowy przedsiębiorcy. Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu

Analizując obowiązki organów zarządczych i nadzorujących w zakresie prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz ujawnienia informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych rozróżnić można trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności: – odpowiedzialność cywilną, – odpowiedzialność karną, – odpowiedzialność karnoskarbową. Odpowiedzialność cywilna kierownika jednostki Zgodnie treścią art. 4a Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki jest zobowiązany aby zapewnić, że roczne sprawozdanie […]

Czytaj więcej

Pełnomocnicy składający VAT-R, strzeżcie się!

1 stycznia 2017 weszły  w życie nowe przepisy dotyczące składania zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R przez pełnomocników podatnika. Mianowicie pełnomocnik podpisujący zgłoszenie rejestracyjne VAT-R odpowiada solidarnie za zobowiązania podatnika z tytułu podatku do kwoty 500 000 zł w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika! Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  art. 96 ust. 4b. […]

Czytaj więcej

Zostało już tylko 5 dni na przeprowadzenie inwentaryzacji!

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji, czyli okresowego ustalenia lub sprawdzenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wynika z art. 26 oraz 27 Ustawy o rachunkowości. Jest ona elementem rachunkowości jednostki, odpowiedzialność za którą ponosi jej kierownik jednostki. Rozpoczyna się nie wcześniej niż na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a kończy 15 stycznia następnego roku. Inwentaryzacja powinna być […]

Czytaj więcej

ALKOHOL W KOSZTACH PODATKOWYCH

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy alkohol może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu, musimy na początku przywołać definicję samego kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej updop) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej updof) „kosztami uzyskania […]

Czytaj więcej

Czy warto się szkolić?

  Wydawałoby się, że nie ma innej odpowiedzi na to pytanie jak tylko twierdząca, bo przecież obecnie każda dbająca o swój wizerunek firma proponuje pracownikom szkolenia, dzięki którym poprawia się zarówno stan wiedzy pracowników, jak i opinia o firmie. Jeszcze 25 lat temu szkolenia pracowników praktycznie nie istniały, a przecież z dobrego szkolenia najwięcej korzyści […]

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2017 zmiana limitu na firmowe płatności gotówkowe

Do dnia 31 grudnia 2016 roku w Polsce obowiązuje limit transakcji gotówkowych  między firmami w wysokości 15 tys. euro, a od nowego roku limit ten zmieniono na 15 tys. zł. Wskazano, że zgodnie z uzasadnieniem do przyjętych rozwiązań, wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto mają zapobiegać nierealizowaniu przez przedsiębiorców w należyty […]

Czytaj więcej

Od 2017 r. VAT kwartalny tylko dla małych podatników

  Sejm uchwalił 1 grudnia 2016 r. tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2017  r.  Jedną ze zmian jest likwidacja kwartalnych rozliczeń w VAT.  Zgodnie z nową treścią art. 99 ustawy o VAT kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy, nie będzie też  możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla […]

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny dla obcokrajowca

Coraz więcej deklaracji trzeba będzie składać do Urzędu Skarbowego tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. Problem powstaje, gdy Spółką zarządza obcokrajowiec. W celu zorganizowania podpisu elektronicznego i możliwości wysyłania deklaracji w sposób elektroniczny przez obcokrajowca przebywającego poza granicami kraju, musimy wykonać następujące kroki: Organizacja numeru PESEL dla obcokrajowca PESEL będzie potrzebny tylko i wyłącznie do […]

Czytaj więcej

Jakie zmiany w ZFŚS zbliżają się dziarskim krokiem z nowym 2017 rokiem?

Z projektu ustawy, przedłożonego przez ministra rozwoju i finansów, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 wynika, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Powyższe oznacza, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, na podstawie którego będzie ustalało się wysokość odpisów na zfśs będzie w […]

Czytaj więcej