Obowiązkowy split payment a faktury walutowe - interpretacja indywidualna

KIS: spółka nie może zapłacić kontrahentowi ceny brutto w walucie obcej, jeśli płatność miała być realizowana z zastosowaniem mechanizmu split payment. Co powinna zrobić?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 27 kwietnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.105.2018.10.S.RR) stwierdził, że fakturę wystawioną w walucie można zapłacić przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Wiąże się to jednak z dwoma przelewami w dwóch różnych walutach, tj. w walucie obcej i polskiej.

 

Wątpliwości w sprawie split payment i faktur walutowych

Spółka, która wystąpiła o interpretację indywidualną do KIS, nabywała towary i usługi od zagranicznych dostawców, którzy prowadzą działalność na terytorium kraju. W umowach zaznaczała sobie, że cena netto będzie płacona w walucie obcej, natomiast równowartość VAT – w złotych. Kupując towary i usługi zdarzało się, że cała kwota na fakturze wykazywana była w wartości brutto i wtedy spółka przekazywała całość zapłaty na konto dostawcy w walucie obcej. Spółka uważała, że jakakolwiek płatność w walucie obcej, nawet częściowa, wyklucza zastosowanie split paymentu. Powołała się tu na art. 108a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym „zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich”.

 

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS, który powołał się na art. 108a ust. 2 ustawy o VAT i wyjaśnił, że nabywca, który otrzyma fakturę w walucie obcej i chce dokonać zapłaty metodą split payment, powinien dokonać płatności z zastosowaniem dwóch przelewów:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
  • zapłata całości lub części kwoty netto z faktury jest dokonywana na rachunek bankowy.

 

 Organ zaznaczył, że spółka nie może zapłacić kontrahentowi ceny brutto w walucie obcej, jeśli płatność miała być realizowana z zastosowaniem mechanizmu split payment. W tej sytuacji VAT musi zostać zapłacony w złotych z użyciem komunikatu przelewu na rachunek VAT – podkreślił Dyrektor KIS.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj