Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów. Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się […]

Czytaj więcej

Pamiętajmy o złożeniu deklaracji ORD-U

Spółki dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy muszą złożyć do końca marca roczną informację ORD-U. Jest to informacja o umowach zawartych z nierezydentami.   Obowiązek złożenia rocznej informacji ORD-U wynika z art. 82§ 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa. Należy ją złożyć, gdy spełnione są określone warunki: 1) jedna ze stron umowy, bezpośrednio […]

Czytaj więcej

Okres przechowywania ksiąg rachunkowych

  Ustawa o rachunkowości nakłada na wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą obowiązek sporządzenia polityki rachunkowości, w której należy określić sposób prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych.   Ta sama ustawa przewiduje krótszy okres przechowywania dokumentacji księgowej, niż wynika to z przepisów podatkowych. Chcąc pogodzić prawo bilansowe, jak i podatkowe, minimalny okres przechowywania ksiąg rachunkowych należy ustalić […]

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe z akt KRS – fotokopie na e-mail

Na stronie www.RejestrKRS.pl można zamówić wykonanie fotokopii sprawozdania finansowego dowolnej firmy zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Fotokopie są wykonywane we wszystkich Sądach Rejonowych w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całej Polski z akt KRS spółek. Można już zamawiać i poznać wyniki finansowe partnerów handlowych lub firm konkurencyjnych – sprawozdania za 2014 rok już […]

Czytaj więcej