Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

PIT kasowy – co warto o nim wiedzieć?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o niewielkich rozmiarach mają zyskać fakultatywną możliwość rozliczeń podatku PIT – kasową metodę rozliczania przychodów i kosztów. Jakie są kluczowe założenia dla tego rozwiązania?   Zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska projekt dotyczący tzw. PIT kasowego trafił 26 lutego 2024 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według obecnych założeń […]

Czytaj więcej

Koniec zerowego VAT na podstawowe produkty spożywcze!

Resort finansów poinformował dziś, że nie przedłuży okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.   W związku z aktualnymi danymi na temat inflacji oraz prognozami dotyczącymi cen kluczowych artykułów żywnościowych objętych czasowym zerowym VAT-em, Ministerstwo Finansów postanowiło zakończyć stosowanie obniżonej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze po 31 marca 2024. Przypominamy, że zerowa stawka […]

Czytaj więcej

Zmiana formy opodatkowania możliwa poprzez przelew bankowy!

NSA orzekł, że oświadczenie woli wyrażone w tytule przelewu bankowego przez podatnika jest wystarczające do przyjęcia, że zdecydował się on na zmianę formy opodatkowania na liniowy PIT.   22 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prawidłowo opisany przelew bankowy wystarczy, aby dokonać zmiany formy opodatkowania na liniowy PIT (sygn. akt II FSK 710/21). Wyrok […]

Czytaj więcej

Prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym

Jak wygląda prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym? Jak rozumiana jest definicja jednostki powiązanej w UoR, MSR czy na gruncie przepisów podatkowych?   Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR), jednostki powiązane mają obowiązek wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. W bilansie podmiot powinien wyodrębnić salda aktywów i rozrachunków, w rachunku zysków i strat – przychody […]

Czytaj więcej

PPO-1 i OPO-1 – nowe wersje wzorów obowiązują już miesiąc!

Od 1 lutego br. obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych, tj. PPO-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu podatkowego pełnomocnictwa ogólnego, czyli OPO-1. Co się w nich zmieniło? Czy PPO-1 można złożyć tylko elektronicznie?   Już od 1 lutego bieżącego roku obowiązują nowe wzory następujących dokumentów: pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych, tj. […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie KSeF

Skończyły się konsultacje publiczne dotyczące zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Projekt nowych przepisów jest spodziewany w połowie marca. Co na razie wiadomo?   Ministerstwo Finansów w miniony piątek (tj. 1 marca br.) zakończyło cykl spotkań (składający się z 9 tematycznych i branżowych dyskusji – więcej >> TUTAJ <<) poświęcony doskonaleniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). […]

Czytaj więcej