Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Zmiana przepisów dla inwestorów!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dostosowujący polskie przepisy do unijnych regulacji w zakresie wymagań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Co się zmieni dla inwestorów?   Według autorów projektu przyjętego przez Radę Ministrów 10 sierpnia br. zaproponowane rozwiązania „pozwolą na utworzenie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje„. […]

Czytaj więcej

Alert VAT! Dziś upływa termin na rejestrację w systemie OSS!!!

Nie chcesz rozliczać usług dokonanych w III kwartale br. na zasadach ogólnych w każdym z państw UE? Dziś masz ostatni dzień na zgłoszenie, żeby móc rozliczyć VAT w ramach procedury szczególnej OSS!   MF w odpowiedzi na pytanie DGP poinformowało, że jeżeli podatnik zadeklaruje rozpoczęcie świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych […]

Czytaj więcej

Alert! NIP – nowe formularze rejestracyjne podatników

NIP-2, NIP-7, NIP-8 oraz ZAP-3 – są nowe wzory formularzy!   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe wzory formularzy NIP-2, NIP-7 i NIP-8 oraz ZAP-3. Dotychczasowe wzory można stosować do końca bieżącego roku, tj. do 31 grudnia 2021, jednak od 1 stycznia 2022 będzie konieczne stosowanie nowych wersji. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem […]

Czytaj więcej

Zmiana przepisów o zgłoszeniach INTRASTAT

Obowiązek podawania kraju pochodzenia towaru w INTRASTAT-wywóz, a nie tylko INTRASTAT-przywóz. Co jeszcze się wkrótce zmieni w zgłoszeniach INTRASTAT?   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniający przepisy o zgłoszeniach INTRASTAT. W projektowanym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, natomiast część została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianami […]

Czytaj więcej

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-US udostępniono usługę, która zapewnia wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki – dotyczy to spółek partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.   Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ogłosił w minionym tygodniu wprowadzenie kolejnej usługi, która ułatwi klientom kontakt z administracją skarbową. Wspomniał również o rosnącej popularności e-Urzędu Skarbowego, do którego logowano […]

Czytaj więcej

Alert! Formularz deklaracji VII-DO dla IOSS od 1 sierpnia 2021

MF informuje o udostępnieniu formularza deklaracji VII-DO dla szczególnej procedury importu (IOSS).   Na stronie portalu podatkowego MF udostępniło formularz deklaracji VII-DO dla podatników rozliczających podatek VAT w ramach szczególnej procedury IOSS – w zakładce e-Deklaracje VAT. Formularz ten obowiązuje od 1 sierpnia br. i dotyczy rozliczania należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży na odległość […]

Czytaj więcej