Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Firmy pomagające Ukrainie skorzystają z podwójnej ulgi podatkowej!

Podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie. Mogą także odliczyć je od dochodu.   Polskie firmy mocno zaangażowały się w pomoc obywatelom Ukrainy. W związku z tym mogą zaliczyć darowizny do kosztów oraz skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi podlegającej odliczeniu od dochodu. Z przepisów wynikających ze specustawy o pomocy […]

Czytaj więcej

Brytyjski podatek odpowiada unijnemu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że brytyjski VAT nie powinien być traktowany w Polsce ani jako przychód, ani jako koszt podatkowy, tylko jak podatek od towarów i usług. Od momentu wejścia brexitu skarbówka w Polsce stoi na stanowisku, że do podatku rozliczanego w Wielkiej Brytanii nie stosuje się polskich ustaw o podatku dochodowym (w odniesieniu do […]

Czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 roku

Jakie konsekwencje dla obowiązków podatkowych polskich przedsiębiorców przyniesie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, w kontekście m.in. raportowania schematów podatkowych, białej listy czy cen transferowych?   1 lipca 2023 r. ma zostać odwołany stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce od 16 marca 2022 r. (został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej

Skutki podatkowe zwrotu nienależnych składek do PPK

Jakie skutki podatkowe dla pracownika i pracodawcy ma nienależny w całości lub w części zwrot: wpłaty do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłaty rocznej? Co się dzieje w takiej sytuacji od strony podatkowej, gdy taki zwrot powstał w wyższej, niższej bądź równej kwocie od nienależnych wpłat do PPK?   Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania, […]

Czytaj więcej

Wstępne dane GUS o PKB Polski w I kw. 2023 roku pokazują spadek, ale ekonomiści zaskoczeni in plus!

GUS: Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 8,8% w analogicznym okresie 2022 r.   W I kwartale 2023 r. PKB Polski spadł o 0,2 proc. rok do roku — podał we wtorek rano Główny Urząd Statystyczny […]

Czytaj więcej

Alert! Mniej barier dla przedsiębiorców – weszła w życie nowa ustawa! Co ma się dzięki niej zmienić?

Od 12 maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które mają zlikwidować określone bariery administracyjne i prawne stojące przed obywatelami, w tym przedsiębiorcami, oraz zmniejszyć obciążenia podatkowe, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności.   Ustawa z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803), […]

Czytaj więcej