Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

RODO a obsługa klientów w zakresie usług finansowych i księgowych

Obsługa klientów w zakresie usług finansowych i księgowych często łączy się z tematyką ochrony danych osobowych. Ważne jest uregulowanie współpracy z klientem także w tym obszarze!   Przetwarzanie danych osobowych jest nieodłącznym elementem usług księgowych i finansowych. Przedmiotowy proces może łączyć się z umową powierzenia danych osobowych do przetwarzania, o której mowa w art. 28 […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie marca 2023 na blogach księgowym i kadrowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie marca 2023 roku na blogu księgowym oraz kadrowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca kluczowych terminów w rachunkowości oraz galopujących zmian w prawie pracy!   Czekaliśmy i czekaliśmy, aż w końcu się doczekaliśmy – Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie dyrektyw UE – rodzicielskiej i transparency z podpisem Prezydenta! Jak pisze Katarzyna Zadykowicz, Kancelaria Prezydenta […]

Czytaj więcej

Niedostateczna (cienka) kapitalizacja – ujęcie podatkowe i bilansowe

Niedostateczna (tzw. cienka) kapitalizacja w praktyce sprowadza się do sytuacji, w której właściciele zaburzają balans między wielkością zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) a wielkością jej kapitału zakładowego, poprzez wyposażenie jej w minimalnym zakresie w kapitał zakładowy (finansowanie udziałowe), realnie finansując działalność spółki kapitałem zwrotnym.   W polskim prawie podatkowym uwzględniona jest tzw. niedostateczna kapitalizacja, która […]

Czytaj więcej

Alert! Ostatni dzwonek na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok 2022!

Przypominamy o kończącym się czasie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok 2022 dla jednostek, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym!   Jeżeli w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to do 31 marca 2023 roku należy sporządzić: sprawozdanie finansowe za 2022 rok ✓ o formacie i składaniu sprawozdań […]

Czytaj więcej

Dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie CIT-8 za 2022 rok! Sprawozdania finansowe bez zmian

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Czy termin na składanie sprawozdań finansowych też został przedłużony?   Wreszcie pojawiła się długo wyczekiwana publikacja aktu prawnego wskazującego ostateczne terminy składania deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku. Co ze sprawozdaniami finansowymi? Niestety, mimo oczekiwań środowiska księgowego, w […]

Czytaj więcej

Alert! Opłaty środowiskowe – termin do 31 marca!

Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty środowiskowej z tytułu emisji m.in. gazów lub pyłów do powietrza? Kto musi przedłożyć stosowne sprawozdanie? Ile wynosi opłata środowiskowa za rok 2022? Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z opłaty środowiskowej?     Do 31 marca br. na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu) należy: […]

Czytaj więcej