Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Alert! Brak rejestracji w CRPA wymaga złożenia czynnego żalu

MF przypomina, że w przypadku niezarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych do końca czerwca br. istnieje możliwość złożenia czynnego żalu.   Co zrobić, aby czynny żal w związku z niezarejestrowaniem się w CRPA był skuteczny? W zawiadomieniu należy podać powód niedotrzymania terminu rejestracji. Równocześnie trzeba zarejestrować się w CRPA.    Czynny żal należy złożyć […]

Czytaj więcej

Są objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na zakup kasy wirtualnej

MF wydało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Co głoszą?   Objaśnienia z 12 sierpnia br. w sprawie ulgi na zakup kasy wirtualnej zawierają m.in. informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulgi na zakup kas online oraz jak ewidencjonować sprzedaż, jeżeli zapłata wpłynęła na rachunek podatnika następnego dnia.   […]

Czytaj więcej

Alert! Zwrot podatku VAT w e-commerce – jest rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie określające zasady zwrotu VAT dla polskich podatników, którzy występują z wnioskami o zwrot podatku VAT w innym państwie UE, niż Polska.   Opublikowane 9 sierpnia br. rozporządzenie zawiera wykaz informacji, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej oraz sposób opisu niektórych informacji.   Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego […]

Czytaj więcej

Wzrost stawek maksymalnych dla podatków i opłat lokalnych

Od 2022 roku wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, czyli między innymi podatku od nieruchomości, od środków transportu czy opłaty reklamowej. Czemu i komu to zawdzięczamy?   W ubiegły poniedziałek, tj. 9 sierpnia br. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów dot. górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. […]

Czytaj więcej

Jak długo przechowywać księgi po rozliczeniu straty podatkowej?

MF udzieliło odpowiedzi na interpretację indywidualną w sprawie okresu przechowywania ksiąg po rozliczeniu straty podatkowej. Jakie jest stanowisko resortu?   Z interpretacji (o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4017.4.2021.1.AW) wydanej 16 czerwca br. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że podatnik jest zobowiązany przechowywać dokumenty księgowe za lata podatkowe, w których wykazał stratę podatkową, do momentu upływu okresu przedawnienia […]

Czytaj więcej

Zmiany w KSeF i fakturach ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2022 roku

MF opublikowało nową wersję projektu ustawy, która dotyczy wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur – KSeF – oraz fakturę ustrukturyzowaną. Na jakie zmiany warto się przygotować?   Nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zawiera zapisy doprecyzowujące, wraz z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez podatników. Modyfikacje dotyczą m.in.: nowej […]

Czytaj więcej