Jak ustalić amortyzację środka trwałego objętego odpisem aktualizującym z tytułu trwałej utraty wartości?

W przypadku konieczności ustalenia odpisu aktualizującego wartość środków trwałych zachodzi potrzeba ustalenia nowej wartości amortyzacji tego składnika majątkowego. Z pomocą przychodzą zapisy KSR nr 4 „Trwała utrata wartości”.   Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych […]

Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o amortyzacji degresywnej

Podatnicy dokonujący zakupów środków trwałych mogą tego rodzaju wydatki zaliczyć w koszty poprzez systematyczne, planowe rozłożenie ich wartości w czasie za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i przepisy podatkowe dają podatnikowi możliwość wyboru metody amortyzacji.   Czym jest amortyzacja środka trwałego? Amortyzacja to nic innego jak ujęcie w kosztach wydatków na nabycie […]

Czytaj więcej

Czy można amortyzować psa?

W praktyce działalności gospodarczej często wykorzystywane są zwierzęta. Ciekawym i nie zawsze oczywistym zagadnieniem jest np. znaczenie psa z punktu widzenia ksiąg rachunkowych. Rzeczywistość gospodarcza pokazuje wiele przykładów związanych z użyciem psa. Począwszy od hodowli, ich zastosowanie terapeutyczne w dogoterapii, po działalność z zakresu dozoru mienia, gdzie pies ma za zadanie pełnić rolę ochroną, jednocześnie […]

Czytaj więcej