Samofakturowanie, czyli fakturę sprzedaży wystawia nabywca

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie transakcji sprzedaży w myśl ustawy o podatku od towarów i usług jest faktura VAT. Co do zasady wystawia ją i przekazuje nabywcy podmiot dokonujący dostawy towarów bądź świadczący usługi czyli sprzedający. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dopuszczają jednak odstępstwo od tej reguły. […]

Czytaj więcej

Faktura bez podatku VAT – czy to możliwe?

  Jeśli zamierzasz kupić używany samochód w komisie lub tablet przez portal aukcyjny możesz mieć do czynienia z fakturą VAT marża – specyficznym dokumentem, jeśli chodzi o procedurę naliczania podatku. Jakie są korzyści lub niedogodności z związane z procedurą faktura VAT marża? Kto może wystawiać taką fakturę?  Na te pytanie odpowie poniższy artykuł. Faktura VAT […]

Czytaj więcej

Kary umowne i wypłacone odszkodowanie to nie zawsze koszty podatkowe

Zasadniczo kary umowne i odszkodowania, wypłacane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła. W tej kwestii przepisy są dość restrykcyjne. Zgodnie z ogólną definicją kosztu podatkowego z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „kosztami uzyskania […]

Czytaj więcej

Ostatnie dni na złożenie oświadczenia w KRS o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Z dniem 30 czerwca 2016 roku upływa termin złożenia w sądzie rejonowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie za rok 2015 o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez podmioty gospodarcze, które wybrały prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości przewiduje, że spółki jawne osób […]

Czytaj więcej

Rejestry VAT – od 1 stycznia 2017 comiesięczny obowiązek przesyłania ich w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego!

W dniu 13 maja 2016 roku, decyzją Sejmu, została uchwalona nowelizacja Ordynacji Podatkowej, na mocy której, od początku 2017 roku Przedsiębiorcy, w tym mali i średni, będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ewidencję będzie należało przesyłać co miesiąc bez uprzedniego żądania Organów Skarbowych. Mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do wdrożenia […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów. Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się […]

Czytaj więcej

Remanent w rocznym zeznaniu PIT!

W formularzu rocznej deklaracji podatkowej nie widnieje oddzielna rubryka przeznaczona na wykazanie różnicy w stanie majątku firmy z przełomu roku. Jednakże obliczając podatek roczny przedsiębiorca musi rozliczyć wartość remanentu! – musi go ująć w kosztach działalności! Podatek roczny należy ustalić uwzględniając w zestawieniu rocznych przychodów i kosztów nie tylko ujemne lub dodatnie różnice kursowe wynikające z transakcji walutowych, […]

Czytaj więcej

Roczna korekta podatku VAT – ujęcie bilansowe i podatkowe

Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli podatnik wykonuje zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT (tzw. „działalność mieszaną”), zobowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz w stosunku […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła od zakupu biletów lotniczych

Od dłuższego czasu możemy obserwować prężny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw działających w Polsce. Coraz częściej ich przedstawiciele wyjeżdżają na zagraniczne konferencje czy spotkania biznesowe. W związku z tym kupują bilety lotnicze, często od zagranicznych linii lotniczych, co wiąże się z opłaceniem podatku u źródła. Zgodnie z definicją, Podatek u źródła, to należność podatkowa pobierana w […]

Czytaj więcej

Kto musi dokonać korekty rocznej za 2015 rok?!

  W dniu 25 lutego 2016 r. minął termin złożenia deklaracji za styczeń, w której należy dokonać korekty rocznej za 2015 r.       Tego typu korekty mają obowiązek przeprowadzić ci podatnicy, którzy w 2015 roku stosowali proporcję oraz zmienili przeznaczenie środków trwałych. Korektę roczną muszą przeprowadzić wszyscy podatnicy, którzy w 2015 roku ustalali […]

Czytaj więcej