Wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 można składać już po północy!

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy z 45 branż sektora mikro oraz MSP, uprawnieni do otrzymania pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0, mogą składać wnioski o subwencję finansową.   Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk przypomina, że po północy z czwartku na piątek (tj. od 15 stycznia br.) firmy mikro, małe i średnie z branż, które ucierpiały […]

Czytaj więcej

Alert! Szykują się kolejne zmiany w UoR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ustawy o rachunkowości. Jakie zmiany zakłada?   Główne zmiany szykowane przez ustawodawcę w UoR są techniczne. Obejmują następujące założenia: emitenci sporządzający roczne sprawozdania finansowe (stanowiące część raportu rocznego) w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak również zgodnie z MSR, będą je sporządzać w formacie XHTML, jednostki […]

Czytaj więcej

Alert! Niebawem koniec biegu terminów na odzyskanie VAT od złych długów!

Tylko do 6 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku VAT od złych długów, a do 7 stycznia o wznowienie niekorzystnego postępowania podatkowego!   Przypominamy, że 15 października br. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (w sprawie C-335/19), opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 7 grudnia br. (pod nr 2020/C 423/10). W związku z […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii – rekomendacje KSR

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych rządowe wsparcie i inne skutki COVID-19? Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za trudny 2020 rok? Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje.   Liczba wydawanych komunikatów na stronach rządowych oraz wątpliwości z ujmowaniem wsparcia z tarcz antykryzysowych w księgach rachunkowych i ich prezentowaniem w sprawozdaniach finansowych, zaskutkowały koniecznością opracowania rekomendacji przez Komitet […]

Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej coraz bliżej?

Resort Finansów opublikował zaktualizowany wzór deklaracji dotyczącej podatku handlowego. Może to oznaczać między innymi, że zawieszony od 2016 r. podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie w życie wraz z nowym rokiem. Co jeszcze za tym przemawia?   Tak zwany podatek handlowy (czyli podatek od sprzedaży detalicznej) obejmuje duże podmioty z branży handlowej – te, których obroty […]

Czytaj więcej

Roczne sprawozdanie finansowe będzie mogła sygnować jedna osoba z zarządu

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą w przypadku wieloosobowego zarządu sprawozdanie będzie mógł podpisać jeden członek zarządu. W przypadku pozostałych wystarczy oświadczenie.   Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (nr UD154), który zakłada zmianę przepisów w zakresie elektronicznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań […]

Czytaj więcej

Jak przygotować sprawozdanie finansowe za czas naznaczony pandemią?

Jakie aspekty trzeba uwzględnić podczas sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok w kontekście koronakryzysu?   2020 rok przewrócił do góry nogami porządek tego świata, jaki dotąd znaliśmy. Słowo „ryzyko” nabrało nowego znaczenia, a „pandemia” oraz „lockdown” należą do bodaj najczęściej powtarzane i odmienianych wyrazów przez media na całym globie. Bez wątpienia odcisną również znaczące piętno […]

Czytaj więcej

ALERT! Informacje o realizowanej strategii podatkowej trzeba podać już za 2020 rok!

Z uwagi na brak regulacji przejściowych podmioty o przychodach powyżej 50 mln EUR rocznie oraz Podatkowe Grupy Kapitałowe mają obowiązek podania informacji o swojej strategii podatkowej na własnej stronie WWW już za 2020 rok!   Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej – poprzez […]

Czytaj więcej

Strategia podatkowa – kto i kiedy musi ją stworzyć i opublikować?

Z nowym rokiem w życie wchodzi obowiązek upublicznienia strategii podatkowej. Eksperci Grant Thornton przygotowali informator, który zawiera kluczowe informacje na ten temat.   28 listopada 2020 r. Rada Ministrów przegłosowała ustawę, która nakłada obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na: podatników osiągających przychody przekraczające 50 mln EUR rocznie, podatkowe grupy kapitałowe.   Nowy obowiązek […]

Czytaj więcej

Estoński CIT przegłosowany, podpisany i opublikowany!

Estoński CIT w wersji polskiej wejdzie do polskiego reżimu podatkowego od 1 stycznia 2021 roku. Co warto na ten temat wiedzieć?   Od 1 stycznia 2021 roku przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw umożliwią niektórym podatnikom CIT wybór alternatywnego reżimu […]

Czytaj więcej